GEW
GEW
Under GEW 2018 genomfördes nästan 250 aktiviteter i Sverige. Tillsammans hade de runt 17 500 deltagare.
TOR
16
NOV

Workshop för breddat innovationsfrämjande

Datum: 16 nov 2017
Tid: 10.00-13.00
Plats: STORM, Citadellvägen 7, Malmö

SNITTS och Humsamverkan bjuder in till en workshop med syfte att stimulera och bredda innovationsfrämjande inom hum/sam-forskningen. Varmt välkomna till denna förmiddag där vi fokuserar på konkreta verktyg som utvecklats i samverkan mellan forskare och innovationsfrämjare.

Organisationen Humsamverkan har med myndigheterna Vinnova, Forte, Formas och Energimyndigheten under flera år drivit en process för breddat innovationsfrämjande. Processen syftar till att utveckla redskap för att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig innovation, samverkan och nyttiggörande med forskningsfinansiärer, innovationsrådgivare, bedömare/granskare och forskare som målgrupper. Målet är att öka utsikterna för innovationsfrämjande insatser att bidra till hållbar utveckling och hantera aktuella samhällsutmaningar. Redskapen rör bland annat medvetenhet och kunskap, kommunikation i text och bild samt engagemang och öppet sinne. Vid workshopen får deltagarna pröva på några av de utvecklade angreppssätten, med inspiration från de medverkande forskningsfinansiärernas egna erfarenheter. Deltagarnas upplevelser tillvaratas sedan i den fortsatta utvecklingen av redskapen.

Bakgrunden till processen och redskapen är att många forskningsfinansiärer har svårt att nå en tillräcklig bredd av forskare för att bidra till hållbar förnyelse i organisationer och samhälle. Det är ofta forskare inom vissa delar av humaniora och samhällsvetenskap som är underrepresenterade. Humsamverkans analyser visar att detta beror på en rad strukturella och kulturella faktorer bland forskningsfinansiärer, innovationsrådgivare, bedömare/granskare och forskare när det gäller att främja vetenskaplig innovation, samverkan och nyttiggörande. Skilda vokabulär, bildspråk, kommunikationskanaler och villkor har medfört en klyfta mellan vissa finansiärer och vissa forskare. Detta minskar både forskningsfinansiärernas möjlighet att uppnå eftersträvade samhällseffekter och forskarnas möjlighet att bidra till samhällsnyttig kunskap om hur människors beteenden och relationer påverkar möjligheten att uppnå hållbar utveckling och hantera aktuella samhällsutmaningar.

Workshopledare:
– Jan Sandred, Vinnova
– Lars Wärngård, Forte
– Malin Lindberg, Humsamverkan

Aktiviteten arrangeras av SNITTS, Humsamverkan.

publik

Bidra till GEW!

Arrangerar ni en aktivitet på temat entreprenörskap och innovation, under november 2019?

Registrera den här
facebookBli ett fan av Global Entrepreneurship Week Sweden på Facebook.

-1404

dagar är det kvar till GEW 2019.

ESBRI är värd för GEW i Sverige.

2019 genomförs GEW 18-24 november.

!
TwitterTwittra om GEW med #gewswe och följ GEW_Sweden.