GEW
GEW
Under GEW 2018 genomfördes nästan 250 aktiviteter i Sverige. Tillsammans hade de runt 17 500 deltagare.
MÅN
20
NOV

Nya regleringar: börda eller möjlighet för företag?

Datum: 20 nov 2017
Tid: 15.00-17.00
Plats: SUP 46, Regeringsgatan 65, Stockholm

Regelverk spelar en avgörande roll för att forma företagens omgivning. Många företag uppfattar regelverken som negativa för verksamheten, när de i själva verket skulle kunna vara möjliggörare av innovation. Den negativa synen gör att nya regler inte implementeras optimalt. Aktuella exempel i bilindustrin och finansbranschen pekar på att det är vanligt att förtränga eller undvika nya regler snarare än att omfamna dem.

Åke Freijs forskning visar att företag som väljer ett proaktivt och flexibelt arbetssätt kring regelverken kan uppnå stora fördelar relativt sina konkurrenter. Under den här föreläsningen ger han konkreta exempel på hur ett sådant arbetssätt kan läggas upp. Föreläsningen baseras på studier av 20 regelverk i en bransch som just nu är intensivt föremål för nya regleringar: finansbranschen.

För att se möjligheterna i förändrade regelverk krävs att företag förstår hur de påverkas. Efter det kan de ta beslut om vilka åtgärder som ska implementeras – och hur. För att nå konkurrensfördelar gäller det att omforma de generella kraven till specifika förändringar i produkter, processer och ny teknik. En viktig och sällan belyst effekt av regelverksförändringar är påverkan på så kallade gränssnitt, som finns både inom organisationen och mellan aktörer i en bransch. Freijs forskning synliggör dessa gränssnitt och visar på hur förmågan att hantera dem ser ut.

Aktiviteten arrangeras av ESBRI.

publik

Bidra till GEW!

Arrangerar ni en aktivitet på temat entreprenörskap och innovation, under november 2019?

Registrera den här
facebookBli ett fan av Global Entrepreneurship Week Sweden på Facebook.

-1404

dagar är det kvar till GEW 2019.

ESBRI är värd för GEW i Sverige.

2019 genomförs GEW 18-24 november.

!
TwitterTwittra om GEW med #gewswe och följ GEW_Sweden.