GEW
GEW
Under GEW 2018 genomfördes nästan 250 aktiviteter i Sverige. Tillsammans hade de runt 17 500 deltagare.
ONS
8
NOV

Seminarieserie (Ideell sektor) del 3: Vilket ansvar har styrelsen?

Datum: 8 nov 2017
Tid: 08.00-09.30
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Välkommen till en serie kostnadsfria frukostseminarier om styrelsearbete i ideella föreningar.

Seminarierna vänder sig till dig som är styrelseledamot eller sitter i ledningen inom en ideell förening samt till förtroendevalda revisorer. Du som är verksamhetschef eller har chefsbefattning inom en ideell förening har också stor nytta av de frågeställningar som behandlas. Under seminarierna kommer fokus primärt att vara på de utmaningar som styrelser i ideella föreningar möter.

Styrelsens ansvar för föreningens verksamhet är mycket långtgående, vilket många gånger är något som styrelseledamöterna inte riktigt fullt ut är medvetna om. Uppfattningen är felaktigt att styrelser i ideella föreningar har lägre krav och mindre ansvar än bolagsstyrelser. Något som också är okänt eller oklart är den enskilda styrelseledamotens lojalitetsplikt mot det som är bäst för föreningen framför egna och andras särintressen.

En inte ovanlig situation inom ideella föreningar är att delar av verksamheten bedrivs inom ett aktiebolag eller att det finns stiftelser knutna till föreningen. Denna situation ställer särskilda krav på hur styrelsearbetet bedrivs i de olika verksamheterna.

Om en förening skall utvecklas positivt över tiden är det viktigt att styrelsen aktivt arbetar med den strategiska utvecklingen av verksamheten. Flera undersökningar visar att styrelser använder för lite tid för att diskutera strategiska frågor. Dessa frågeställningar och förutsättningar ägnas särskild uppmärksamhet under seminarierna.

Oavsett om du är medlem, styrelseledamot eller verksamhetschef kommer du att få många bra tips och råd under seminarierna. På seminarierna blandas teori med exempel från verkligheten. Dessutom kommer du att träffa många andra deltagare som du kan utbyta erfarenheter med.

Välj det eller de tillfällen som du känner passar bäst in på dina behov. Deltar du vid alla fyra seminarietillfällen får du ett kursintyg.

Under den tredje föreläsningen i seminarieserien kommer vi att prata om de vilket ansvar styrelsen i en ideell föreningar har.


-Vilka lagar och regler gäller för styrelsens arbete?
-Vilka krav ställer dessa lagar och regler på själva styrelsearbetet?
-Hur påverkar stadgarna styrelsens arbete?
-När kan personligt ansvar uppstå för styrelsens ledamöter?
-Hur begränsas risken för personligt ansvar? Vad innebär god sed i styrelsearbetet?

Varmt välkommen!

Föreläsare
Svante Nylén, Stefan Norell och Lena Johnson, Grant Thornton

Frukost serveras från kl. 07.30

Sista anmälningsdag 6 november

Aktiviteten arrangeras av Grant Thornton.

publik

Bidra till GEW!

Arrangerar ni en aktivitet på temat entreprenörskap och innovation, under november 2019?

Registrera den här
facebookBli ett fan av Global Entrepreneurship Week Sweden på Facebook.

-1403

dagar är det kvar till GEW 2019.

ESBRI är värd för GEW i Sverige.

2019 genomförs GEW 18-24 november.

!
TwitterTwittra om GEW med #gewswe och följ GEW_Sweden.