GEW
GEW
Under GEW 2018 genomfördes nästan 250 aktiviteter i Sverige. Tillsammans hade de runt 17 500 deltagare.
TOR
16
NOV

Välkommen till vårt seminarium om hur du bygger framtidens kommun

Datum: 16 nov 2017
Tid: 08.00-10.00
Plats: T2D, Ingenjör Bååths gata 11, Västerås

Kommuner runt om i Sverige står inför stora utmaningar. De måste behålla kvaliteten i välfärden samtidigt som behovet välfärdens tjänster ökar. Detta innebär att kommuner behöver säkerställa rätt yrkeskompetens utifrån ett långsiktigt perspektiv.

För att lyckas måste kommunerna arbeta strategiskt med sin personal- och kompetensförsörjning, men också våga gå från strategi till handling. Hur kan en kommun få kunskap om hur personal- och rekryteringsbehovet ser ut 10-15 år framåt i tiden? Och vad måste kommunerna tänka på då de digitaliserar sin verksamhet - till exempel genom att införa digitala medarbetare som utför administrativa uppgifter?

– "På sex månader skapade och programmerade Trelleborgs kommun en digital medarbetare som handlade försörjningsstöd och fattade beslut i 42 % av de inkomna ärendena."

Under seminariet får ni lyssna på Trelleborgs kommuns före detta arbetsmarknadschef Ola Johnsson som nu finns på PwC och som var med och införde den digitala medarbetaren Trelleborgs kommun.

Så här hjälper vi din kommun

Under frukostseminariet om ”Framtidens kommun” går vi igenom PwC:s modell för peronalframskrivning samt vilka fördelarna är med införandet av den Digitala medarbetaren i verksamheten.

-Modellen för personalframskrivning ger en bra grund för den framtida kompetensförsörjningsplanen och det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.

-Den Digitala medarbetaren visar på ett konkret exempel hur den kommunala välfärden kan utvecklas och hjälpa till att hantera personal- och kompetensförsörjningsutmaningarna.

Är du redo att bygga framtidens kommun? Delta då i vårt seminarium.

Aktiviteten arrangeras av PwC.

publik

Bidra till GEW!

Arrangerar ni en aktivitet på temat entreprenörskap och innovation, under november 2019?

Registrera den här
facebookBli ett fan av Global Entrepreneurship Week Sweden på Facebook.

-1409

dagar är det kvar till GEW 2019.

ESBRI är värd för GEW i Sverige.

2019 genomförs GEW 18-24 november.

!
TwitterTwittra om GEW med #gewswe och följ GEW_Sweden.