GEW
GEW
Under GEW 2018 genomfördes nästan 250 aktiviteter i Sverige. Tillsammans hade de runt 17 500 deltagare.
TIS
28
NOV

Dialogkonferens UAV Sjöbo

Datum: 28 nov 2017
Tid: 09.30-17.00
Plats: Sjöbo Gästgiveri, Gamla torg 7B, 275 30 Sjöbo, Sjöbo

Informations‐ och dialogkonferens om UAS (drönare) i jordbruket
Tid, plats:Tisdagen den 28 november 2017 kl 10 – 17, med samling från kl 09.30, Sjöbo gästgivaregård (notera platsen vald för bättre kollektivtrafik och mobiltäckning)

Projektledaren Åke Sivertun, från forskningsinsitutet RISE SICS East, leder konferensen. Syfte är att föra en dialog mellan de olika intressenter som finns gällande användning av UAVer I de gröna näringarna och miljöteknik samt informera om vad som pågår inom området samt det fyraåriga UAV-testbäddsprojektet i Västervik med stöd av Vinnova. Därutöver är avsikten att belysa relaterade relevanta frågeställningar, t.ex användningen av UAVer inom räddningstjänst och krisberedskap.
Kostnad: Samtliga deltagare betalar själva konferensavgiften som inkluderar hyra av lokal samt kaffe, smörgås och traditionell skånsk lunch efter säsong.
Vid 40 deltagre blir avgiften 495 kr. Blri det färre deltagare ökar kostnaden något per person.

Program

09.30‐10 Samling med kaffe och smörgås 10‐10:15 Inledning
10:15-10:30 Testbädden i Västervik, inriktning, resultat, planer Åke Sivertun
10:30-10:45 Utveckling och forskning, lantbruk, Mats Söderström SLU
10:45-11:00 Andra exempel på tillämpningar Lars Wadmark Nordkalk
11:00-11:15 Skogliga tillämpningar Anton Holmström Skogsstyrelsen
11:15-11:30 UAVer för Brandbekämpning, Krishantering Stefan Haggö MSB
11:30-12:00 UAV forskning på LTH Lars Eklund , Johan Bergström & Nicolo Dell'Unto

12‐13 Lunch
13:00‐13:15 Krav på utbildning och regleringar Urban Wahlberg
13:15-13:30 Behovet av databaser för förändringsanalys Robert Schmitt Vultus
13:30-13:45 EUs satning Börje Kjällström
13:45-14:00 Jord och skogsbruks maskinleverantörer
14:00-14:15 Lantbruksföretagens erfarenheter Rudolf Tornerhjelm Wrams Gunnarstorp
14:15-14:30 Kaffe och bensträckare
14:30-15:15 Paneldiskussion Rudolf T., Mats S., Lars W., Stefan H., ……
15.15‐16:00 Kaffe Fortsatt utbyte och kontakter
17:00 Avslutning

Aktiviteten arrangeras av RISE Sics East, WABEMA AB, Lunds Universitet, Skogsstyrelsen, MSB myndigheten.

publik

Bidra till GEW!

Arrangerar ni en aktivitet på temat entreprenörskap och innovation, under november 2019?

Registrera den här
facebookBli ett fan av Global Entrepreneurship Week Sweden på Facebook.

-1416

dagar är det kvar till GEW 2019.

ESBRI är värd för GEW i Sverige.

2019 genomförs GEW 18-24 november.

!
TwitterTwittra om GEW med #gewswe och följ GEW_Sweden.