GEW
GEW
Under GEW 2018 genomfördes nästan 250 aktiviteter i Sverige. Tillsammans hade de runt 17 500 deltagare.
ON
18
NOV

Regional tillväxtdag

Datum: 18 nov 2015
Tid: 09.30-15.30
Plats: Konsert & Kongress, Lokal: Garden, Konsistoriegatan 7, Linköping

Tema: Regionerna växer - hur kan företagen dra nytta av detta?

Välkommen till en Regional tillväxtdag med fokus på företagen, stora som små. Hur kan en starkare region bidra till företagens tillväxt? Och hur kan du som företagare på bästa sätt dra nytta av en växande region?
Regionens roll är att initiera, driva och utveckla metoder inom näringslivsutveckling genom att arbeta strategiskt, medan det operativa arbetet alltid sker i samverkan med andra aktörer såsom Almi eller genom exempelvis samverkansplattformen ESBR, East Sweden Business Region. Vi ger under dagen inblick i hur andra regioner arbetar och vi får även ta del av framfångsrika företagares egna berättelser.
Vi tittar på Östergötland och dess styrkeområden. Använder vi Östergötlands fulla potential?
Hur ska våra politiker arbeta och framförallt, vilken vilja finns att utveckla Östergötland och klimatet för företagare?
Hur arbetar vi idag med tillväxt i Östergötland och hur skulle vi kunna arbeta?
Vi välkomnar dig företagare, politiker och/eller tjänsteman till en dag för ny kunskapsinhämtning och nya idéer.

Talare under dagen:
Region Skåne - Så skapar vi förutsättningar
för tillväxt och innovation
Lennart. R. Svensson, Strategichef Näringsliv
Region Skåne

Med samverkan i fokus
Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet

Omvandling och förnyelseförmåga
Sigrid Hedin, analytiker, Tillväxtverket
Peter Lindelöf, enhetschef Innovationsledning,
Vinnova

Stora innovationer i små bolag
– så bygger vi Östergötland till
en stark region för Startups
Martin Källström, CEO, Narrative

Röster om vecka45 och regionala styrkeområden
Lena Miranda, VD Mjärdevi science park

Öppet samtal mellan publiken och scenen
På scenen finns representanter från den regionala
samverkansplattformen East Sweden Business
Region (ESBR): Mats Philipsson, VD Almi Östergötland
Yvonne Rosmark, VD NuLink
Jonas Jalvér, VD Norrköping Science Park
Johanna Palmér, VD Östsvenska Handelskammaren
Frida Boklund, Regionchef Företagarna Östergötland
Barbro Mellqvist, Näringslivssamordnare Söderköpings kommun

Dagen är kostnadsfri.
Deltagare på dagen erbjuds att kostnadsfritt delta på Di:s Gasellgala som sker i direkt anslutning till dagen.
Anmälan sker via denna länk: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Swe1014730&SID=5327a556-86b8-4cad-9fd9-86f70266d64d&dy=1944169361

Aktiviteten arrangeras av Region Östergötland.

publik

Bidra till GEW!

Arrangerar ni en aktivitet på temat entreprenörskap och innovation, under november 2019?

Registrera den här
facebookBli ett fan av Global Entrepreneurship Week Sweden på Facebook.

-232

dagar är det kvar till GEW 2019.

ESBRI är värd för GEW i Sverige.

2019 genomförs GEW 18-24 november.

!
TwitterTwittra om GEW med #gewswe och följ GEW_Sweden.