GEW
GEW
Under GEW 2018 genomfördes nästan 250 aktiviteter i Sverige. Tillsammans hade de runt 17 500 deltagare.
FR
20
NOV

Together.Ahead. En workshopserie om Sverige som innovationsnation

Datum: 20 nov 2015
Tid: 08.00-10.00
Plats: IVA Konfererenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Ett återkommande drag i många innovationssamtal är att Sverige riskerar att förlora sitt försprång och att fler insatser krävs för stärka förmågan att ta fram och kommersialisera nya idéer. Samtidigt har regeringen skapat Innovationsrådet och flera relevanta förslag väntas.

Mot den bakgrunden vill RISE erbjuda en mötesplats där beslutsfattare, opinionsbildare, experter och specialintresserade kan mötas för att föra en konstruktiv dialog om var vi är, vart vi ska sträva och vad som behöver göras längs vägen. Här ska vi slå våra kloka huvuden ihop under rubriken Together – ahead.

Formen är en serie workshops under hösten och våren, var och en med sitt specialfokus. En panel inleder och ger inspiration. Med denna som grund jobbar alla deltagarna tillsammans med ämnet för seminariet. Syftet är att komma närmare svaret på frågan om hur Sverige kan återta vårt försprång inom forskning och innovation och på så sätt bidra till att möta de utmaningar näringsliv och arbetsmarknad står inför.

Vi vill också öppna för diskussion om forskningsinstitutens roll och betydelse i innovationssystemet.

Det första tillfället samlas vi under rubriken Behovet av nyindustrialisering – Sverige som innovationsnation idag – hur vi kom hit?

Deltar på scenen gör Ola Asplund, Senior advisor IF Metall; Lars Öjefors, ledamot av IVA, docent och tidigare VD Industrifonden; Peter Heydebreck, grundare till Inno-group och Betty Malmberg, riksdagsledamot (M).
Minst lika viktiga är ni som deltar som gäster. Er samlade kunskap kommer att användas och diskussionerna kommer att ske lika mycket på scenen som i publiken. Varje seminarium sammanfattas i en kort rapport som skickas till alla deltagare och som ligger till grund för diskussionerna vid nästkommande tillfälle.

OSA senast 16 november på http://bit.ly/1PwPUls

Aktiviteten arrangeras av RISE Research Institutes of Sweden AB.

publik

Bidra till GEW!

Arrangerar ni en aktivitet på temat entreprenörskap och innovation, under november 2019?

Registrera den här
facebookBli ett fan av Global Entrepreneurship Week Sweden på Facebook.

-698

dagar är det kvar till GEW 2019.

ESBRI är värd för GEW i Sverige.

2019 genomförs GEW 18-24 november.

!
TwitterTwittra om GEW med #gewswe och följ GEW_Sweden.