GEW
GEW
Under GEW 2018 genomfördes nästan 250 aktiviteter i Sverige. Tillsammans hade de runt 17 500 deltagare.
ONS
6
NOV

Teknikutveckling i människans tjänst – möjligheter för vård och omsorg

Datum: 6 nov 2019
Tid: 12.00-16.00
Plats: Hus Key (aulan), Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping

I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre blir det viktigare att samhället lever upp till de behov som kommer att riktas mot bland annat äldrevården i framtiden. Med ett större utbud av E-hälsotjänster och en ökad digitalisering inom äldreomsorgen blir frågor om etik, kvalitet och samspelet mellan människa och teknik en högst angelägen fråga att diskutera. Under samverkansdagen ger våra föreläsare olika perspektiv och infallsvinklar på detta högaktuella ämne.

Program
12.00-13.00 Lunch (kostnadsfritt)
13.00-16.00 Diskussioner och föreläsningar

Annika Krutzén, kommunalråd Linköpings kommun och Jan Axelsson, samverkansdirektör på Linköpings universitet hälsar välkomna

Digitala kommunikationsstöd för personer med demens.
Christina Samuelsson, biträdande professor i logopedi vid Linköpings universitet.

Christina Samuelsson är forskare inom logopedi och har i många år studerat interaktion med personer som har kommunikativa funktionsnedsättningar. Hennes forskning inom programmet CEDER (Center for dementia research) handlar om personer med demens.

Reell digital interaktion inom omsorg – hur verksamheten kan använda digital teknik för att skapa mervärde, nytta och delaktighet.
Kerstin Agnvik, specialistundersköterska på Kompetenscenter för en god demensomsorg, Leanlink, Linköpings kommun.
Joakim Jederström, ITK-inspiratör, Leanlink, Linköpings kommun.

Kerstin Agnvik arbetar som specialistundersköterska på Kompetenscenter för en god demensomsorg och Joakim Jederström arbetar inom LSS Funktionsstöd och Social- och omsorgsförvaltningen med pedagogik och utveckling för brukare och medarbetare och deras rätt till delaktighet och meningsfullhet i livet via välfärdsteknik.

Behov relaterade till välfärdsteknik i svensk hemtjänst i ordinärt boende.
Lisa Widerberg, masterstudent i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet.

Lisa Widerberg skrev sin kandidatuppsats på Kognitionsvetenskapliga programmet om IT och äldreomsorg. Lisas uppsats tar sin utgångspunkt i behov inom hemtjänst. Med detta som bakgrund undersöker uppsatsen hur välfärdsteknologi kan utvecklas med hänsyn till dessa behov.

Dagen avslutas av Brita Hermelin, professor vid Centrum för kommunstrategiska studier och Lise-Lotte W Järvinen, utvecklingsstrateg i Linköpings kommun.

Aktiviteten arrangeras av Linköpings kommun, Linköpings universitet.

publik

Bidra till GEW!

Arrangerar ni en aktivitet på temat entreprenörskap och innovation, under november 2019?

Registrera den här
facebookBli ett fan av Global Entrepreneurship Week Sweden på Facebook.

-1409

dagar är det kvar till GEW 2019.

ESBRI är värd för GEW i Sverige.

2019 genomförs GEW 18-24 november.

!
TwitterTwittra om GEW med #gewswe och följ GEW_Sweden.