GEW
GEW
Under GEW 2018 genomfördes nästan 250 aktiviteter i Sverige. Tillsammans hade de runt 17 500 deltagare.
LÖR
9
NOV

Global Impact Jam

Datum: 9 nov 2019
Tid: 08.00-16.30
Plats: Kulturhuset Agora, Skäggetorps centrum 18, Linköping

Global Impact Jam är ett Creaton för en bättre värld. Vi använder de globala hållbarhetsmålen för att skapa ny lösningar som utvecklar världen. I år undersöker vi hur vi med hjälp av tekniska lösningar (ex. IoT, sensoer, big data, visualisering, AI) kan öka kännedom om, larmandet, upptäckten och bekämpandet av våld i nära relationer.

Årets Global Impact Jam genomförs i samverkan med Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Östergötland. Utmaningen är: Hur kan vi med hjälp av tekniska lösningar (ex. IoT, sensoer, big data, visualisering, AI) öka kännedom om, upptäcka, larma om och bekämpa våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Både män och kvinnor utsätts för våld, det vanligaste är dock att kvinnor utsätts för våld i nära relationer och att våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Den utsattas nära relation/ känslomässiga band till förövaren försvårar möjligheten till motstånd, uppbrott och anmälan. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsgrupper, sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad (dit utomstående sällan har tillträde) och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. De psykiska övergreppen (kränkningar, kontroll, isolering, psykologisk nedbrytning, utövning av makt genom att skrämma och hota om att skada) är svårast att hantera både känslomässigt och rent bevismässigt. Många i den situationen skuldbelägger sig själva och vill/vågar inte att anmäla brott. Det finns dock mönster, tecken och även digitala spår som med rätt kunskap och paketering skulle kunna gör det möjligt för samhället (myndigheter, arbetsgivare, kollegor, grannar, närstående och anhöriga) att få kännedom om och kunna upptäcka, larma, stötta och bekämpa våld i nära relationer.

Aktiviteten arrangeras av Mjärdevi Science Park, Länsstyrelsen Östergötland, Polisen.

publik

Bidra till GEW!

Arrangerar ni en aktivitet på temat entreprenörskap och innovation, under november 2019?

Registrera den här
facebookBli ett fan av Global Entrepreneurship Week Sweden på Facebook.

-1404

dagar är det kvar till GEW 2019.

ESBRI är värd för GEW i Sverige.

2019 genomförs GEW 18-24 november.

!
TwitterTwittra om GEW med #gewswe och följ GEW_Sweden.