GEW
GEW
Under Global Entrepreneurship Week (GEW) medverkar 170 länder för att lyfta fram betydelsen av entreprenörskap och innovation.